ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Ενδεικτική αναφορά των πιο πρόσφατων δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:


Ενδεικτική αναφορά προγραμματισμένων δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων:

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ