ΚΕΚΜΟΚΟΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

Διοικητικό Συμβούλιο: Αν. Καθ. Θεοδοσία Ανθοπούλου (Διευθύντρια), Αν. Καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθ. Κανάκης Λελεδάκης, Επικ. Καθ. Ηρακλής Μαυρίδης, ΕΔΙΠ Κωνσταντίνος Μέμος.

Το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με σκοπό:

  • Τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, αυτοτελώς, κατ’ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σε θέματα κοινωνικής μορφολογίας, δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής.
  • Την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμοδιότητας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και του επιστημονικού προσωπικού.
  • Την ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί: α) να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος, β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της και γ) να καταστήσει προσιτή την επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο εκτός του Πανεπιστημίου χώρο.

Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση στο χώρο της κοινωνικής έρευνας, και ειδικότερα σε ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, απασχόληση, μετανάστευση, φύλο, οικογένεια, κοινωνικές αλλαγές στην ύπαιθρο, κ.ά.), με ερευνητικά προγράμματα, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια, αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις βιβλίων. Ειδικότερα:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία επιστημονικά διαχειρίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του ΚΕΚΜΟΚΟΠ είναι: 2015-2018 EU- Horizon 2020 Program NEGOTIATE – Negotiating early job insecutity and labour market exclusion in Europe (επιστημ. υπεύθ. Επικ.καθ. Μ.Συμεωνάκη). 2014-17 EU- FP7 (Topic 5.1-1: Citizens’ resilience in times of crisis) RESCuE: Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (επιστημ. υπεύθ. Αναπλ.καθηγ. Γ.Πετράκη) 2012-16 EU-FP7 (SSH 2012.1.3 2: Collaborative project small or medium scale focused research project): INPIRES RESEARCH Innovative social and employment policies for inclusive and resilient labour markets in Europe (επιστημ. υπεύθ. Αναπλ.καθηγ. Δ.Παπαδοπούλου) 2010-2015 Unveiling domestic work in times of crisis (επιστημ. υπεύθ. Καθ. Ι.Ψημμένος).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πρόσφατες επιστημονικές εκδηλώσεις ενδεικτικά: 15èmes Journées Internationales de Sociologie du Travail JIST 2016 Crise(s) et mondes du travail, LEST- KEKMOKOP, Athènes, 11-13 Mai 2016 European Workshop Overcoming early job insecurity in Europe, KEKMOKOP- NEGOCIATE, Athens, 22 September 2015 European workshop Factors affecting on employment resilience of vulnerable social groups in Greece, KEKMOKOP- INSPIRES, Athens, 9 February 2015 European workshop Resilience and inclusive labour markets in Europe, KEKMOKOP- INSPIRES, Athens, 5-6 November 2015 Séminaire Euro-méditerranéen Gouvernance des crises économiques et dynamiques d’utilisation des terres dans les zones agricoles et péri-urbaines : Investissements à grande échelle, pressions foncières et conflits sociaux et environnementaux, IAM Montpellier- ΙΝRA- ΚΕΚΜΟΚΟP, Athènes, 16-17.11.2014.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ο Κόσμος της Εργασίας: Θερινό Σχολείο (2010 – 2014) Ζαγοροχώρια, Ήπειρος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διαρκές Σεμινάριο «Οι Κοινωνικές Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης» (2010 – σήμερα) σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπικής και Περιφεριακής Ανάπτυξης. Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων (2009 – σήμερα) με τη συμμετοχή μελών του τμήματος και φοιτητών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το πλούσιο έργο του ΚΕΚΜΟΚΟΠ αποτυπώνεται στις Εκδόσεις που συνοδεύουν τόσο τα ερευνητικά προγράμματα, όσο και τους κύκλους των διαλέξεων και τα Συνέδρια, αριθμώντας πλέον των 45 βιβλίων, τα οποία έχουν συγγράψει και επιμεληθεί τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και του ΚΕΚΜΟΚΟΠ σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο Gutenberg- Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
Στους χώρους του ΚΕΚΜΟΚΟΠ λειτουργεί οργανωμένο Αναγνωστήριο που διαθέτει πλέον των 2.500 καταλογογραφημένων τίτλων σε θεματικές της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Επιστημών εν γένει.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ