ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος είναι ένα άρτια εξοπλισμένο άρτια εξοπλισμένο σύγχρονο Εργαστήριο Η/Υ με σύγχρονους υπολογιστές και το όλο το απαραίτητο υλικό (εκτυπωτές, οπτικοακουστικά μέσα, προβολικά συστήματα) και λογισμικό.

Στο Εργαστήριο διεξάγονται πλήθος μαθημάτων όλων των επιπέδων. Πιο συγκεκριμένα διεξέγονται: Προπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια, Μεταπτυχιακά μαθήματα, Παρουσιάσεις, Υποστηρίξεις εργασιών:Πτυχιακών και Διπλωματικών Μεταπτυχιακών.

Διενεργούνται στο Εργαστήριο Πληροφορικής προπτυχιακά μαθήματα: Μέρος των μαθημάτων της Δημογραφίας, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Πληροφορική: SPSS I, Πληροφορική: SPSS IΙ, Υποστηρίξεις των πτυχιακών εργασιών.

Επίσης διενεργούνται στο Εργαστήριο Πληροφορικής και μεταπτυχιακά μαθήματα: Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι, Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ, Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, Υποστηρίξεις των διπλωματικών εργασιών.

Πληροφορίες: Εργαστήριο Πληροφορικής, ισόγειο Γυάλινου Κτιρίου, Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: Επικ. Καθηγήτρια Μ. Συμεωνάκη, Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μέμος: ΕΔΙΠ

 e-mail: kostas_memos@yahoo.gr

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ