ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 (ΦΕΚ 926/17.7.2006) και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου, στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα στόχος του εργαστηρίου είναι να συνδυάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της κοινωνίας με τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων σε όλα τα πεδία εφαρμογής τους, όπως στην κοινωνική προστασία, στην οικογένεια, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην μετανάστευση, στα κοινωνικά κινήματα κ.ά.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου.
  • Τη συνεργασία με κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, κ.α.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη. Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π Παρασκευή Τουρή.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στην Λ. Συγγρού 136 (Γυάλινο κτίριο). Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές του (έρευνα, εκδηλώσεις, συνέδρια κτλ) και τις υπηρεσίες του (βιβλιοθήκη, ελεύθερη πρόσβαση και βιβλιογραφική αναζήτηση στο διαδίκτυο κλπ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του : www.genderstudies-panteion.gr

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
>