ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου
Τηλ: 210- 9201732
Fax :210- 9221222
e-mail:
Γραμματέας: Ελένη Τσουκαλά
Τηλ: 210- 9201384
Fax : 210-9221222
e - mail:
Γραμματεία: Για πληροφορίες:
Ελένη Τσουκαλά
Λαμπρίδου Ευαγγελία
Μωυσίδης Παναγιώτης
Τηλ: 210-9201037
Τηλ: 210-9201384
Τηλ: 210-9201381
Τηλ: 210-9201036

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΗΛ. E-MAIL

Θεοδοσία Ανθοπούλου
Καθηγήτρια

Δ11

210-9201745

Διονύσης Γράβαρης
Καθηγητής

Δ7

210-9201755

Κωνσταντίνος Δημουλάς
Επίκουρος

ΣΤ20

210- 9201833

Δημήτριος Καλτσώνης
Αναπλ. Καθηγητής

Δ13

210-9201574

Μαρία Καραμεσίνη
Καθηγήτρια

Δ7

210-9201755

Μαρία Κορασίδου
Επικ. Καθηγήτρια

Δ7

210-9201754

Ιωάννης Κουζής
Καθηγητής

Δ8

210-9201753

Κανάκης Λελεδάκης
Επικ. Καθηγητής

Δ11

210-9201765

Ηρακλής Μαυρίδης
Επικ. Καθηγητής

ΣΤ20

210-9201830

Κωνσταντίνος Μέμος
Ε.Δ.Ι.Π.

Δ9

210-9201751

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Καθηγήτρια

Δ10

210-9201748

Χρήστος Μπάγκαβος
Καθηγητής

Δ9

210-9201733

Αντώνης Μωυσίδης
Καθηγητής

Δ21

210-92017 31

Δέσποινα Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια

Δ20

210- 9201732

Χρίστος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής

Δ8

210- 9201752

Γεωργία Πετράκη
Καθηγήτρια

Ε23

210- 9201805

Ελένη Πρόκου
Αναπλ. Καθηγήτρια

Ε23

210- 9201784

Σάββας Ρομπόλης
Ομ.Καθηγητής

Δ9

210-9201751

Γεώργιος Ρούσης
Ομ.Καθηγητής

Αριστοτέλους 3 & Συγγρού 5ος Όροφος

210-9201573

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Καθηγητής

Δ11

210-9201765

Μαρία Στρατηγάκη
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δ7

210-9201755

Μαρία Συμεωνάκη
Αναπλ. Καθηγήτρια

Δ10

210-9201747

Θεόδωρος Τζώνος
Ομ.Καθηγητής

Αριστοτέλους 3 & Συγγρού 5ος Όροφος

Ιορδάνης Ψημμένος
Καθηγητής

Δ20

210- 9201732

* Οι ώρες υποδοχής των φοιτητών ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θεοδοσία Ανθοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια

«Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον ΄Υπαιθρο Χώρο»

Διονύσης Γράβαρης
Καθηγητής

«Θεωρία Κράτους και Κοινωνική Πολιτική»

Κωνσταντίνος Δημουλάς
Επίκουρος

«Κοινωνική Διοίκηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής»

Δημήτριος Καλτσώνης
Επικ. Καθηγητής

«Κράτος και Δίκαιο»

Μαρία Καραμεσίνη
Καθηγήτρια

«Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στα Οικονομικά της Απασχόλησης»

Μαρία Κορασίδου
Επικ. Καθηγήτρια

«Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής»

Ιωάννης Κουζής
Καθηγητής

«Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις»

Κανάκης Λελεδάκης
Επικ. Καθηγητής

«Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνιολογική Θεωρία»

Ηρακλής Μαυρίδης
Επικ. Καθηγητής

«Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών»

Κωνσταντίνος Μέμος
Ε.Δ.Ι.Π.

«Κοινωνική Ασφάλιση και Διαχείριση Αποθεματικών»

Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
Καθηγήτρια

«Μεθοδολογία και Στατιστική της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας» (ΦΕΚ διορισμού 409/τ. Γ΄/10-5-2016)

Χρήστος Μπάγκαβος
Καθηγητής

«Δημογραφία με έμφαση στην Κοινωνική και Συγκριτική Δημογραφία»

Αντώνης Μωυσίδης
Καθηγητής

«Αγροτική Κοινωνιολογία»

Δέσποινα Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια

«Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού και της Κοινωνικής Μεταβολής»

Χρίστος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής

«Κοινωνική Πολιτική»

Γεωργία Πετράκη
Καθηγήτρια

«Γενική Κοινωνιολογία με έμφαση στην Κοινωνική και Επαγγελματική Κινητικότητα»

Ελένη Πρόκου
Αναπλ. Καθηγήτρια

«Εκπαιδευτική Πολιτική»

Σάββας Ρομπόλης
Καθηγητής

«Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής»

Γεώργιος Ρούσης
Καθηγητής

«Πολιτική θεωρία και θεωρία του κράτους»

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Καθηγητής

«Κράτος και Πολιτική Θεωρία»

Μαρία Στρατηγάκη
Επικ. Καθηγήτρια

«Φύλα και Κοινωνική Πολιτική»

Μαρία Συμεωνάκη
Επικ. Καθηγήτρια

«Κοινωνική Στατιστική»

Θεόδωρος Τζώνος
Καθηγητής

«Δημόσιο Δίκαιο»

Ιορδάνης Ψημμένος
Καθηγητής

«Βιομηχανική Κοινωνιολογία με έμφαση στην Μετανάστευση»

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

>