ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής απονέμει διδακτορικό δίπλωμα στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται από αυτό. Κατά την κείμενη νομοθεσία, εφόσον στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί τη δεύτερη φάση των μεταπτυχιακών σπουδών και προϋποθέτει αναγνωρισμένο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Η διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρουσιάζεται λεπτομερώς στις Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
>