ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Για την λήψη πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής o φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Δεν θεωρείται εξάμηνο φοίτησης το εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής δεν υπέβαλε δήλωση εγγραφής ή επιλογής μαθημάτων ή δήλωση επαναλαμβανόμενων μαθημάτων.

Οι πρωτοετείς φοιτητές από το ακαδ. έτος 1990-1991 και στο εξής αποφοιτούν αφού συγκεντρώσουν εκατόν πενήντα (150) ΔΜ, από τις οποίες οι εβδομήντα οκτώ (78) θα είναι από ΥΠ μαθήματα και οι εβδομήντα δύο (72) από μαθήματα ΕΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), εφόσον δεν του έχει χορηγηθεί ισοτιμία ή επάρκεια για μία από τις γλώσσες αυτές από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
>