ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την αρχική εγγραφή του φοιτητή. Η εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται στην αρχή του Χειμερινού Εξαμήνου (ΧΕ) σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα Α.Ε.Ι. από τον ημερήσιο τύπο. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση των δικαιολογητικών που ορίζουν ο νόμος και το Πανεπιστήμιο.

Οι εγγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι., κατατάξεις με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.), γίνονται, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων ή πράξεων των αρμοδίων φορέων. Η εγγραφή τους θεωρείται ότι έχει γίνει από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον έγινε μέχρι την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν στις εξετάσεις του ΧΕ. Σε άλλη περίπτωση εξετάζονται στα μαθήματα του ΧΕ τον Σεπτέμβριο του ημερολογιακού έτους που εγγράφονται. Το ίδιο ισχύει και εάν η προθεσμία εγγραφής των φοιτητών των ειδικών κατηγοριών τελειώνει στη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου (ΕΕ). Στην περίπτωση αυτή, οι εγγραφόμενοι προσέρχονται κανονικά σε όλες τις εξετάσεις του ΕΕ, εφόσον έχουν εγγραφεί μέχρι την 1η Μαΐου. Φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα μετά την 1η Μαΐου θα εγγραφούν στο ΧΕ του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι εγγραφές των φοιτητών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες γίνονται με τις προϋποθέσεις (κατατακτήριες εξετάσεις, απόφαση Δ.Σ. του Τμήματος κ.λπ.) και με την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπουν ο νόμος και το Πανεπιστήμιο.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ