ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
1ος Όροφος
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Γραμματέας: Ελένη Τσουκαλά
Τηλ: 210-9201384
Fax: 210-9221222
e-mail: koinpol@panteion.gr
Γραμματεία: Για πληροφορίες:
Ελένη Τσουκαλά
Λαμπρίδου Ευαγγελία
Μωυσίδης Παναγιώτης
Τηλ: 210-9201037
Τηλ: 210-9201384
Τηλ: 210-9201381
Τηλ: 210-9201036
Θυρίδα: Τρίτη 10.00-13.00
 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ