ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Διδακτικά Βιβλία

Στους φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα, καθώς και σημειώσεις και φάκελοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Δημοσιευμάτων, τηλ.: 210-9201045-6, 210-9201394

Υγειονομική Περίθαλψη

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναλύεται σε δικαίωμα επίσκεψης/νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία και παροχή φαρμάκων χωρίς συμμετοχή, αφού θεωρηθούν από το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου όλων των κύκλων Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα) με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Πληροφορίες : Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, τηλ.: 210-9201647

Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για τη σίτιση, στέγαση, την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας και την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ). Τις παραπάνω παροχές δικαιούνται οι φοιτητές για (4 χρόνια + 2) σύνολο 6 χρόνια εφόσον δεν έχουν ορκιστεί.
Πληροφορίες : Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ.: 210-9201141

Βιβλιοθήκη

Η Bιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού, νεοκλασικού κτιρίου και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. Καταλαμβάνει έκταση 1750 τ.μ. και διαθέτει 350 θέσεις ανάγνωσης. Στο χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκονται τερματικά για αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (CD ROMS, on line) και στο Internet. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών από 8:00 – 20:00.
Πληροφορίες: Βιβλιοθήκη, τηλ.: 210-9201001, Fax: 210-9248774, e-mail: libp@panteion.gr, URL: http://library.panteion.gr

Αθλητισμός

Το πανεπιστήμιο διαθέτει Γυμναστήριο όπου όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε αθλητικά προγράμματα κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένων γυμναστών. Το Γυμναστήριο βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 36, στο Νέο Κόσμο.
Πληροφορίες: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τηλ.: 210-9025717

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά. Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία (1) από τις παραπάνω γλώσσες. Για το λόγο αυτό κατά την αρχικής τους εγγραφή, οι φοιτητές δηλώνουν την υποχρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνατότητα να την αλλάξουν μόνο μία (1) φορά.
Φοιτητές που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιμία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας.
Πληροφορίες: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, τηλ.: 210-9574842

Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης) είναι μια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές και αποφοίτους του, η οποία ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και εργασίας. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βρίσκεται στο υπόγειο του νέου κτιρίου.
Πληροφορίες: Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης), τηλ.: 210-9201097

Υποτροφίες επίδοσης και βραβεία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές-σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή β) επίδοσης στα Εξάμηνα Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Κάθε χρόνο η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Χρήσιμα τηλέφωνα


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διεύθυνση Δημοσιευμάτων 210-9201046
Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης 210-9201647
Ιατρείο 210-9201648
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 210-9201642
Βιβλιοθήκη 210-9201001
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 210-9025717
Τμήμα Ξένων Γλωσσών 210-9574842
Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης 210-9201097
Θυρωρείο – Φυλάκιο 210-9219715

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 210-9201047
Δημόσιας Διοίκησης 210-9201067
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού 210-9201062
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 210-9201425
Ψυχολογίας 210-9201057
Κοινωνιολογίας 210-9201075
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 210-9201043
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 210-9201042
Γενικό Τμήμα Δικαίου 210-9201072

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ