ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τη δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου, οργανώνεται από το Τμήμα μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες απευθύνονται στους νέους φοιτητές. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν, μεταξύ των άλλων, στην ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων, που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00-14.00 και οι οποίες αφορούν στα εξής:

  • Οι κοινωνικές επιστήμες γενικά και η κοινωνική πολιτική ειδικότερα,
  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης-σύνδεση με έρευνα και παραγωγή γνώσης,
  • Διαδικασία μελέτης-Δομή μιας επιστημονικής εργασίας-Τρόποι βιβλιογραφικών αναφορών,
  • Παρουσίαση προγράμματος σπουδών-καθοδήγηση φοιτητών για επιλογές,
  • Παρουσίαση βιβλιοθήκης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και η ακριβής ημερομηνία έναρξης της εβδομάδας υποδοχής ανακοινώνοται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 
 © ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ